další odkazy - nabídka kompletních služeb autodopravy firmy autodoprava-dn
Monolitické konstrukce

Provádíme kompletní výstavbu železobetonových monolitických konstrukcí (zajištění všech dodávek, prací, materiálů, jeřábů i koordinace). Disponujeme vlastním systémovým bedněním PERI. Všechny konstrukce lze provést i jako "pohledové konstrukce".

CO ? 
KDE ?
Monolitické skelety
Bytové stavby
Základové konstrukce
Průmyslové stavby
Nosné a opěrné zdi
Administrativní budovy
Stropy, suterény
Polyfunkční domy
Montáž systémového bednění
Rodinné domy
Bazény,jímky

Ceny individuální dle projektové dokumentace a statického výpočtu.